Uniwersytet Medyczny w Białymstoku - UMB, Białystok

Adres: ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok

Limity przyjęć

 

LIMITY PRZYJĘĆ NA I ROK  JEDNOLITYCH STUDIÓW MAGISTERSKICH, STUDIÓW PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA W UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W BIAŁYMSTOKU NA ROK AKADEMICKI 2019/2020

Na Wydziale Lekarskim z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim:

Kierunek studiów, poziom kształcenia:

Forma studiów:

Limit przyjęć:

Lekarski – studia jednolite magisterskie*

stacjonarne

184

niestacjonarne

90

anglojęzyczne

126

Lekarsko-dentystyczny – studia jednolite magisterskie*

stacjonarne

75

niestacjonarne

18

Techniki Dentystyczne – studia I stopnia

stacjonarne

24

Na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej:

Kierunek studiów, poziom kształcenia:

Forma studiów:

Limit przyjęć:

Analityka Medyczna – studia jednolite magisterskie

stacjonarne

90

niestacjonarne

18

cudzoziemcy

1

Farmacja – studia jednolite magisterskie

stacjonarne

144

niestacjonarne

18

cudzoziemcy

1

anglojęzyczne

30

Kosmetologia – studia I stopnia

stacjonarne

108

niestacjonarne

18

cudzoziemcy

1

Kosmetologia – studia II stopnia

stacjonarne

54

niestacjonarne

18

cudzoziemcy

1

Na Wydziale Nauk o Zdrowiu:

Kierunek studiów, poziom kształcenia:

Forma studiów:

Limit przyjęć:

Biostatystyka- studia I stopnia

stacjonarne

18

Dietetyka - studia I stopnia       stacjonarne              72

Dietetyka - studia II stopnia

stacjonarne

54

niestacjonarne

39

Elektroradiologia - studia I stopnia

stacjonarne

39

Elektroradiologia – studia II stopnia

stacjonarne

36

niestacjonarne

36

Fizjoterapia - studia jednolite magisterskie

stacjonarne

90

niestacjonarne

18

cudzoziemcy

1

Fizjoterapia -  studia II stopnia

stacjonarne

72

niestacjonarne

72

Logopedia z Fonoaudiologią – studia I stopnia

stacjonarne

39

Logopedia z Fonoaudiologią – studia II stopnia

stacjonarne

39

Pielęgniarstwo – studia I stopnia

stacjonarne

144

cudzoziemcy

1

Pielęgniarstwo – studia II stopnia

stacjonarne

90

niestacjonarne

72

Położnictwo – studia I stopnia

stacjonarne

39

cudzoziemcy

1

Położnictwo – studia II stopnia

stacjonarne

39

niestacjonarne

54

Położnictwo- studia I stopnia tzw. pomostowe  niestacjonarne              21

Ratownictwo Medyczne – studia I stopnia

stacjonarne

54

Zdrowie Publiczne – studia I stopnia

stacjonarne

39

Zdrowie Publiczne – studia II stopnia

stacjonarne

39

niestacjonarne

39

MATURA 2020 - ARKUSZE
REKLAMA
Szkoły wyższe w mieście