Uniwersytet Medyczny w Białymstoku - UMB, Białystok

Adres: ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok

Opłaty za studia

Wysokość opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia I stopnia, II stopnia i jednolitych magisterskich w roku akademickim 2020/2021 wynosi 85 zł.

Opłata rekrutacyjna za kierunek Techniki Dentystyczne wynosi 100 zł (obejmuje egzamin wstępny).

MATURA 2020 - ARKUSZE
REKLAMA
Szkoły wyższe w mieście