Uniwersytet Medyczny w Białymstoku - UMB, Białystok

Adres: ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok

Rekrutacja na rok akademicki 2020/2021

 1. Terminy rejestracji na studia STACJONARNE na kierunki:
  LEKARSKI, LEKARSKO-DENTYSTYCZNY, FARMACJA
 • 04.05.2020r. – 08.07.2020r. – rejestracja i dokonywanie opłat rekrutacyjnych przez kandydatów posiadających polską nową maturę (zdawaną od roku 2005) lub maturę międzynarodową IB lub maturę europejską EB

Uwaga 1: w terminie 04-28.05.2020r. odbywa się rejestracja i dokonywanie opłat rekrutacyjnych przez kandydatów posiadających polską starą maturę (zdawaną do roku 2004) lub maturę zagraniczną niepodlegającą przeliczeniu, przystępujących do egzaminów z biologii, chemii, matematyki lub fizyki

Uwaga 2: w terminie 04-23.06.2020r. odbywa się rejestracja i dokonywanie opłat rekrutacyjnych przez kandydatów posiadających maturę zagraniczną podlegającą przeliczeniu i przystępujących do egzaminu z jęz. polskiego w zakresie znajomości słownictwa z nauk przyrodniczych

 • do  10.07.2020r. – uzupełnianie wyników przez kandydatów
 • 13.07.2020r. – ogłoszenie list rankingowych
 • 14-16.07.2020r. – składanie dokumentów
 • 17.07.2020r. – ogłoszenie kolejnych list
   
 1. Terminy rejestracji na studia STACJONARNE na kierunki:
  ANALITYKA MEDYCZNA, BIOSTATYSTYKA, DIETETYKA, ELEKTRORADIOLOGIA, FIZJOTERAPIA, HIGIENA STOMATOLOGICZNA, KOSMETOLOGIA, LOGOPEDIA Z FONOAUDIOLOGIĄ, PIELĘGNIARSTWO, POŁOŻNICTWO, RATOWNICTWO MEDYCZNE, TECHNIKI DENTYSTYCZNE, ZDROWIE PUBLICZNE
 • 04.05.2020 r. – 13.07.2020 r. – rejestracja i dokonywanie opłat rekrutacyjnych przez kandydatów posiadających polską nową maturę (zdawaną od roku 2005) lub maturę międzynarodową IB lub maturę europejską EB

Uwaga 1: w terminie 04-28.05.2020r. odbywa się rejestracja i dokonywanie opłat rekrutacyjnych przez kandydatów posiadających polską starą maturę (zdawaną do roku 2004) lub maturę zagraniczną niepodlegającą przeliczeniu, przystępujących do egzaminów z biologii, chemii, matematyki lub fizyki

Uwaga 2: w terminie 04-23.06.2020r. odbywa się rejestracja i dokonywanie opłat rekrutacyjnych przez kandydatów posiadających maturę zagraniczną podlegającą przeliczeniu i przystępujących do egzaminu z jęz. polskiego w zakresie znajomości słownictwa z nauk przyrodniczych

 • do 16.07.2020r. – uzupełnianie wyników przez kandydatów
 • 17.07.2020r. – ogłoszenie list rankingowych
 • 20-24.07.2020r. – składanie dokumentów
 • 27.07.2020r. – ogłoszenie kolejnych list
   
 1. Terminy rejestracji na studia NIESTACJONARNE na kierunki:
  LEKARSKI, LEKARSKO-DENTYSTYCZNY, FARMACJA, KOSMETOLOGIA, FIZJOTERAPIA
 • 06-26.08.2020r. – rejestracja i dokonywanie opłat rekrutacyjnych przez kandydatów posiadających polską nową maturę (zdawaną od roku 2005) lub maturę międzynarodową IB lub maturę europejską EB

Uwaga 1: w terminie 04-28.05.2020r. odbywa się rejestracja i dokonywanie opłat rekrutacyjnych przez kandydatów posiadających polską starą maturę (zdawaną do roku 2004) lub maturę zagraniczną niepodlegającą przeliczeniu)

Uwaga 2: w terminie 04-23.06.2020r. odbywa się rejestracja i dokonywanie opłat rekrutacyjnych przez kandydatów posiadających maturę zagraniczną podlegającą przeliczeniu)

 • do  27.08.2020r. – uzupełnianie wyników przez kandydatów
 • 28.08.2020r. – ogłoszenie list rankingowych
 • 31.08.2020r. – 02.09.2020r. – składanie dokumentów
 • 03.09.2020r. – ogłoszenie kolejnych list
   
 1. Terminy rejestracji na studia II STOPNIA na kierunki:
  DIETETYKA, ELEKTRORADIOLOGIA*, FIZJOTERAPIA, KOSMETOLOGIA*, LOGOPEDIA Z FONOAUDIOLOGIĄ*, PIELĘGNIARSTWO*, POŁOŻNICTWO, ZDROWIE PUBLICZNE
 • 06.08.2020r. – 04.09.2020r. – rejestracja i dokonywanie opłat rekrutacyjnych
 • do 06.09.2020r. – uzupełnianie wyników przez kandydatów
 • 07.09.2020r. – ogłoszenie list rankingowych
 • 08-11.09.2020r. – składanie dokumentów
 • 14.09.2020r. – ogłoszenie kolejnych list

* studia jedynie w formie studiów stacjonarnych
 

 1. Ogłoszenie wyników z: egzaminów maturalnych przeprowadzonych w szkołach średnich oraz egzaminów z biologii, chemii, matematyki, fizyki i egzaminu z jęz. polskiego w zakresie znajomości słownictwa z nauk przyrodniczych, przeprowadzonych w UMB  – 3.07.2020r.
   
 2. Terminy egzaminów wstępnych przedmiotowych dla kandydatów posiadających starą maturę lub maturę zdawaną poza granicą Polski i niepodlegającą przeliczeniu na punkty rankingowe:
  Matematyka PP – 2.06.2020r. (wtorek) godz. 9:00; Matematyka PR – 2.06.2020r. (wtorek) godz. 14:00; Biologia PP i PR – 5.06.2020r. (piątek) godz. 9:00; Chemia PP i PR – 8.06.2020r. (poniedziałek) godz. 9:00; Fizyka PP i PR – 16.06.2020r. (wtorek) godz. 9:00, gdzie PR oznacza poziom rozszerzony, PP poziom podstawowy.
   
 3. Termin egzaminu z języka polskiego w zakresie znajomości słownictwa z nauk przyrodniczych (dla kandydatów posiadających maturę zdawaną poza granicą Polski i podlegającą przeliczeniu na punkty rankingowe) 26.06.2020r. (piątek); kandydaci, przystępujący do tego egzaminu powinni dostarczyć skan świadectw z uzyskanymi wynikami na adres: rek-prom@umb.edu.pl w terminie do 10.07.2020r.; wyniki ze świadectw, po uzyskaniu zaliczenia z egzaminu, wprowadza do systemu IRK Administrator.
   
 4. Terminy egzaminu z rysunku na kierunek Techniki Dentystyczne:
  29.06.2020r. (poniedziałek) godz. 9:00 oraz 15.07.2020r. (środa) godz. 9:00
   
 5. Terminy egzaminu predyspozycji na kierunek Logopedia z Fonoaudiologią:
  18.06.2020r. (czwartek) godz. 8:30-13:00 oraz 14.07.2020r. (wtorek) godz. 10:00-14:30
   
 6. W sytuacji niedoboru do limitu lub zbyt małej liczby chętnych terminy uruchomienia dodatkowej rekrutacji, nie ujęte w niniejszym harmonogramie, zostaną opublikowane na stronie Uczelni www.umb.edu.pl w zakładce Rekrutacja/Rekrutacja elektroniczna.
   
 7. Termin zamknięcia rekrutacji: 30.09.2020r.  W przypadku niewyczerpania limitu miejsc, termin ogłoszenia ostatecznej listy rankingowej może ulec zmianie.

 

MATURA 2020 - ARKUSZE
REKLAMA
Szkoły wyższe w mieście