Uniwersytet Medyczny w Białymstoku - UMB, Białystok

Adres: ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok

Studia podyplomowe

Zapraszamy na studia podyplomowe przygotowane pzez Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Bialymstoku:

  • PSYCHODIETETYKA
  • DIETETYKA KLINICZNA
  • PROMOCJA ZDROWIA I EDUKACJA ZDROWOTNA
  • EPIDEMIOLOGIA


Oferta dostępna pod linkiem:
https://www.umb.edu.pl/ksztalcenie_podyplomowe 

MATURA 2021 - ARKUSZE
REKLAMA
Szkoły wyższe w mieście