zmie miasto

Uniwersytet Medyczny w Bia造mstoku - UMB, Bia造stok

Wydzia造 - Uniwersytet Medyczny w Bia造mstoku

xxxx
WYDZIAΧ NA UCZELNI: Jednolite magisterskieI stopieII stopiemagisterskie
WWEESNZNWNENEWWEESNZNWNENEWWEESNZNWNENEWWEESNZNWNENE
LEGENDA: W - Wieczorowe, WEE - Weekendowe, S - Stacjonarne, NZ - Niestacjonarne zaoczne, NW - Niestacjonarne wieczorowe, NE - Niestacjonarne eksternistyczne, N - Niestacjonarne, E - E-learningowe
  Wydzia Farmaceutyczny z Oddzia貫m Medycyny Laboratoryjnej   v   v    v   v    v   v          
  » Analityka Medyczna   v   v                            
  » Farmacja   v   v                            
  » Farmacja (w j瞛. angielskim)   v                                
  » Kosmetologia            v   v    v   v          
  Wydzia Lekarski z Oddzia貫m Stomatologii i Oddzia貫m Nauczania w J瞛yku Angielskim   v        v                 v   v 
  » Lekarski                              v   v 
  » Lekarski (w j. angielskim)   v                                
  » Lekarsko – Dentystyczny                              v   v 
  » Techniki Dentystyczne            v                       
  Wydzia Nauk o Zdrowiu   v   v    v        v   v          
  » Biostatystyka            v                       
  » Dietetyka            v        v   v          
  » Elektroradiologia            v        v   v          
  » Fizjoterapia   v   v             v   v          
  » Logopedia z Fonoaudiologi            v        v              
  » Piel璕niarstwo            v        v   v          
  » Po這積ictwo            v        v              
  » Ratownictwo Medyczne            v                       
  » Zdrowie Publiczne            v        v   v          
FB dlaMaturzysty.pl reklama