logo dlaStudenta.pltopInformator miejski
Białystok

Jesteś tutaj:
 
Logo

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
O firmie

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku jest publiczną Uczelnią wyższą założoną w 1950 r. To prestiżowa, prężnie rozwijająca się szkoła, rokrocznie zajmująca wysokie miejsca w ogólnopolskich rankingach szkół wyższych. Aktualnie na trzech Wydziałach: Wydziale Lekarskim z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim, Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej oraz Wydziale Nauk o Zdrowiu, na 15 kierunkach kształci się ponad 5000 studentów i doktorantów, w tym ponad 300 w języku angielskim. Uniwersytet dysponuje profesjonalną kadrą naukowo-dydaktyczną, która zapewnia wysoki standard teoretycznego i praktycznego kształcenia. Liczba 120 profesorów tytularnych oraz 148 doktorów habilitowanych na 808 nauczycieli akademickich, daje nam jeden z najwyższych wskaźników i plasuje Uniwersytet w czołówce wszystkich uczelni w Polsce. Siedzibą Uczelni jest XVIII-wieczny Pałac Branickich, usytuowany w centrum miasta i otoczony ogrodem pałacowym, wokół którego w bliskiej odległości znajdują się budynki dydaktyczne, dwa szpitale kliniczne oraz domy studenta i obiekty rekreacyjno-sportowe.

Priorytetem Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku jest działalność naukowa i dydaktyczna. Corocznie pracownicy Uczelni realizują aż 700 projektów naukowych. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zapewnia swoim pracownikom naukowym i studentom najnowocześniejsze zaplecze infrastrukturalne oraz bazę aparaturową. W 2011 roku rozpoczęły się zajęcia w nowowybudowanych obiektach: Euroregionalnym Centrum Farmacji i Centrum Dydaktyczno-Naukowym Wydziału Nauk o Zdrowiu, a w 2018 roku zakończy się rozbudowa i modernizacja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego. W strukturach Uczelni funkcjonują między innymi: Centrum Medycyny Doświadczalnej, posiadające prestiżową akredytację Good Laboratory Practice oraz Centrum Badań Innowacyjnych, które w pierwszym konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zyskało status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW). To prestiżowe wyróżnienie otrzymało tylko 6 ośrodków naukowych w Polsce. 

Na Uczelni działają, zrzeszone w ramach Studenckiego Towarzystwa Naukowego, koła naukowe, w których studenci prowadzą badania kliniczne, zdobywają praktyczne umiejętności, biorą udział w konferencjach naukowych oraz rozwijają swoje zainteresowania.

W strukturach Uczelni znajdują się stowarzyszenia i organizacje studenckie: Samorząd Studentów, Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny "IFMSA-Poland", Polskie Towarzystwo Studentów Stomatologii, Sekcja Studencka Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego "Młoda Farmacja", Kreatywny Diagnosta Laboratoryjny, Innowacyjny Kosmetolog, Niezależne Zrzeszenie Studentów, Centrum Wolontariatu Wydziału Nauk o Zdrowiu, Akademicki Związek Sportowy, Studenckie Centrum Radiowe Radiosupeł, Klub "CoNieCo", Klub "Herkulesy", Studencka Agencja Fotograficzno-Filmowa, Grupa "Bum", miesięcznik studentów "Młody Medyk" i zdobywający nagrody międzynarodowe - Chór UMB. 
Studenci wyróżniający się w nauce mogą korzystać z wyjazdów na stypendia do uczelni zagranicznych w ramach programu Erasmus.

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
ul. Jana Kilińskiego 1
15-089 Białystok
www.umb.edu.pl
tel. 85 7485415 (Kancelaria)
e-mail: rektor@umb.edu.pl (Rektorat)

Szczegółowych informacji o studiach w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku i warunkach rekrutacji można uzyskać w Biurze Promocji i Rekrutacji UMB:
ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok (lewe skrzydło Pałacu Branickich),
tel. 85 7485473, fax 85 7485472
e-mail: brip@umb.edu.pl
Biuro jest czynne przez cały rok - od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30


Informator miejski w mieście:

 
 

przejdź do wersji ogólnopolskiej »
REKLAMA
FB dlaMaturzysty.pl reklama